Zmluvy z roku 2022 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2022
UPOZORNENIE: Na základe Zákona č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) majú obce od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré spadajú do definície určenej spomínaným zákonom, do centrálneho registra zmlúv. Keďže tým odpadá povinnosť zverejňovať spomínané zmluvy na webovom sídle, je možné, že niektorú povinne zverejňovanú zmluvu tu už nenájdete.

Pre zoznam zmlúv povinne zverejňovaných našou obcou kliknite na vyššie uvedený odkaz a následne vyhľadajte zoznam zmlúv cez názov obce alebo IČO.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
22/37/054/21
ÚPSVaR Prešov
Poskytnutie fin. príspevku

2.2.2022
20211084
encare, s.r.o.
Záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre Odberateľa združenú dodávku dohodnutého množstva zemného plynu do Odberného miesta/Odberných miest
15.2.2022
14.2.2022

CBR s.r.o.
Zber, preprava a recyklácia stavebného odpadu
1.1.2022
21.2.2022

Združenie miest a obcí Slovenska
Zmluva o spolupráci (508 kB, pdf)
Spolupráca pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine
18.3.2022
17.3.2022

J. K.
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 25.3.2019 (Dom č. 29, byt č. 5) (138 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
26.3.2022
25.3.2022

J. K.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 25.3.2019 (Dom č. 29, byt č. 5) (138 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
26.3.2022
25.3.2022

Združenie obcí hornej Torysy
Prevod vlastníckeho práva dreveného prístrešku za podmienok stanovených touto zmluvou
31.3.2022
30.3.2022
22/37/054/147
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

30.3.2022

Ondrej Miženko, Zuzana Timčová
Zmluva o nájme bytu (427 kB, pdf)
Nájom bytu

9.5.2022
1422 331
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1400,00 Eur

9.5.2022
2022/05/02
jamibau s.r.o.
Úprava ceny diela z dôvodu navýšenia cien materiálov
3.6.2022
2.6.2022
518/CC/22
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Poskytnutie úveru bankou

8.6.2022
22/37/054/289
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“

29.6.2022

H. L.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 16.08.2016 (Dom č. 29, byt č. 6)  (137 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
14.8.2022
13.8.2022

J. G.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 1)  (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

M. K.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 2) (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

A. S.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 4) (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

M. K
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 7) (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

D. G.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 8) (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

V. S.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 9) (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

J. S., L. S.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 10) (137 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

R. K.
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 02.09.2016 (Dom č. 29, byt č. 11) (136 kB, pdf)
Úprava článkov I. a III.
27.8.2022
26.8.2022

Slovenský inštitút spoločenských štúdií
Poskytnutie dotácie 350€
5.10.2022
4.10.2022

RVM audit s.r.o.
Vykonanie auditu
16.11.2022
15.11.2022

Pavol Haborák, Anna Haboráková
Kúpna zmluva (40 kB, pdf)
Prevod nehnuteľnosti
9.12.2022
8.12.2022

Základná škola s materskou školou
Prevod majetku
16.12.2022
15.12.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Úprava zmluvy
16.12.2022
15.12.2022

CBR s. r. o.
Úprava zmluvy
1.1.2023
29.12.2022
2. 3. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah