Zmluvy z roku 2021 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2021

Zverejňovanie > Zmluvy
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

RAMEKO, s.r.o.
Zmluva o dielo (940 kB, pdf)
Odber, preprava, zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov
16.1.2021
15.1.2021

CBR s.r.o.
Predĺženie platnosti zmluvy
28.1.2021
27.1.2021

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Kúpna zmluva (1117 kB, pdf)
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
29.1.2021
28.1.2021

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Nájomná zmluva (659 kB, pdf)
Dlhodobé odplatné prenechanie časti pozemku
29.1.2021
28.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
6.2.2021
5.2.2021

R. H.
Zmluva o nájme bytu (426 kB, pdf)
Odplatné užívanie 2-izbového bytu
7.2.2021
6.2.2021

RENDERTEAM s.r.o.
Komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní
10.2.2021
9.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
13.2.2021
12.2.2021

TT VAFER s.r.o.
Pripoistenie ďalších objektov
18.2.2021
17.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
3.3.2021
2.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
9.3.2021
8.3.2021
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I279
Ministerstvo životného prostredia SR
Obojstranne dohodnuté úpravy zmluvy

8.3.2021

Štatistický úrad SR
Úprava čl. II. odsek 7

16.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
8.4.2021
7.4.2021
KB/ZO/
2021KB8880
-2
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
8.4.2021
7.4.2021

SPP - distribúcia, a.s.
Dohoda v prípade sporu
14.4.2021
13.4.2021

J.N.
Kúpna zmluva (450 kB, pdf)
Prevod majetku obce
15.4.2021
14.4.2021

SPP - distribúcia, a.s.
Upresnenie termínu splatnosti prvej splátky a inkasných údajov
20.4.2021
19.4.2021

Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie príspevku
20.4.2021
19.4.2021

Servis Line s.r.o
Kúpna zmluva (314 kB, pdf)
Kúpa chladiaceho zariadenia do domu smútku
30.4.2021
29.4.2021

PREMIUM BVK s.r.o.
Odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
8.5.2021
7.5.2021
321 0923
Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 321 0923 (1134 kB, pdf)Poskytnutie dotácie13.5.202112.5.2021
14.05.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah