Zmluvy z roku 2021 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2021

Zverejňovanie > Zmluvy
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

RAMEKO, s.r.o.
Zmluva o dielo (940 kB, pdf)
Odber, preprava, zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov
16.1.2021
15.1.2021

CBR s.r.o.
Predĺženie platnosti zmluvy
28.1.2021
27.1.2021

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Kúpna zmluva (1117 kB, pdf)
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
29.1.2021
28.1.2021

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Nájomná zmluva (659 kB, pdf)
Dlhodobé odplatné prenechanie časti pozemku
29.1.2021
28.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
6.2.2021
5.2.2021

R. H.
Zmluva o nájme bytu (426 kB, pdf)
Odplatné užívanie 2-izbového bytu
7.2.2021
6.2.2021

RENDERTEAM s.r.o.
Komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní
10.2.2021
9.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Zmluva o poskytovaní služieb (1578 kB, pdf)
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
13.2.202112.2.2021

TT VAFER s.r.o.Dodatok k poistnej zmuve č. 9127001030 pre poisťovňu UNIQA (1682 kB, pdf)Pripoistenie ďalších objektov18.2.202117.2.2021
24.02.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah