Zmluvy z roku 2020 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2020

Zverejňovanie > Zmluvy
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2020
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

CBR s.r.o.
Zber, preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
8.1.20207.1.2020

POVMART, s.r..o.Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej uzávierky9.1.20208.1.2020
01102020/
OÚŠD/SV
EURO-BAU s.r.o.Zmluva o dielo č. 01102020/OÚŠD/SVZhotovenie diela: "Rekonštrukcia podláh vo veľkej sále a v malej sále v obci Šarišské Dravce"11.1.202010.1.2020

VÚB, a.s.Zmluva o bežnom účteOsobitný účet pre financovanie projektu13.1.202016.1.2020
20/2020/UZ
VÚB, a.s.
Zmluva o termínovanom úvere č. 20/2020/UZPoskytnutie peňažných prostriedkov17.1.202016.1.2020

INTERBAU s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ŠD-OU 01/2019 zo dňa 24.10.2019Oprava administratívnej chyby v prílohe č. 1 zmluvy o dielo22.1.202021.1.2020

JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kanceláriaZmluva o poskytovaní právnych služiebPoskytnutie právnych služieb23.1.202022.1.2020
54/2020/UZVÚB, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č. 54/2020/UZPoskytnutie peňažných prostriedkov23.1.202022.1.2020

CLpreprava s.r.o.Zmluva o zabezpečení zimnej údržbyOdhŕňanie snehu a posyp komunikácií30.1.202029.1.2020
200209IFOSOFT s.r.o.Zmluva o dielo č. 200209Dodávka programového vybavenia18.2.202017.2.2020

Min. práce, soc. vecí a rodinyPoskytnutie fin. príspevku
25.2.2020

Danka Tkáčová DM-SERVISPrávo užívať licenciu počítačového softvéru7.3.20206.3.2020
1420 227Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 1420 227Poskytnutie dotácie31.3.202030.3.2020

EURO-BAU s.r.o.Dodatok č. 1 k ZOD č. 01012020/OÚŠD/SVÚprava zmluvy na základe prác naviac7.4.20206.4.2020

IBEG, a.s.Zosúladenie názvov položiek14.5.202013.5.2020

Patrik Hovanec - PHC ElectricZmluva o poskytovaní technickej službyMontáž kam. systému4.6.20203.6.2020

BTS-PO, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služiebPreventíva požiarnej ochrany25.6.202023.6.2020

Active Solutions, s.r.o.Zmluva o manažmente verejného obstarávaniaZabezpečenie verejného obstarávania2.7.20201.7.2020

Patrik Hovanec - PHC Electric
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava kamerového systému15.7.202014.7.2020
KRHZ-PO-VO-20-019/2020Ministerstvo vnútra SRZmluva o výpožičkeDočasné bezplatné užívanie prebytočného majetku
14.7.2020

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO, a.s.Zmluva o dieloOprava havarijného stavu soc. zariadení ZŠ a MŠ Šarišské Dravce30.7.202029.7.2020

Sociálny dom ANTIC, n.o. BardejovZmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej službyPoskytnutie fin. príspevku6.8.20205.8.2020

MIVASOFT, spol. s r.o.Kúpna zmluvaVybavenie odborných učební18.9.202017.9.2020

MONASTER, s.r.o.Kúpna zmluva
Vybavenie odborných učební
20.9.202019.9.2020

KP plus s.r.o.Kúpna zmluva
Vybavenie odborných učební
25.9.202024.9.2020
771/2020/DPR
Prešovský samosprávny krajZmluva č. 771/2020/DPRPoskytnutie dotácie26.9.202025.9.2020

GARDENIERO s.r.o.Zmluva o dieloZhotovenie diela - závlahového systému24.10.202023.10.2020
20/37/012/307
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDohoda č. 20/37/012/307Aktivácia plnoletých členov domácností v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi25.8.20202.11.2020
012020
ALI TENDER, s.r.o.
ZMLUVA o poskytovaní odborného poradenstvaKomplexné poradenské služby pri
verejnom obstarávaní
5.11.20204.11.2020

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (70 kB, pdf)
Bezodplatné poskytnutie kvalifikovaných
dôveryhodných služieb
9.10.202010.11.2020

Brantner Nova, s.r.o.
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc 2-69/2020 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - OCR (204 kB, pdf)

Dohoda - pôvodný sken (1234 kB, pdf)
Pristúpenie k rámcovej dohode13.11.202012.11.2020

JK-EKOL servis, s.r.o.Zmluva o zabezpečení zimnej údržby (250 kB, pdf)
Odhŕňanie snehu13.11.202012.11.2020

SR - Štatistický úrad SR
Zmluva o výpožičke (308 kB, pdf)
Koncové zariadenie a SIM karty

2.12.2020
20/37/012/530
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácností v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

8.12.2020

MIVASOFT, spol. s r.o.Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (958 kB, pdf)Úprava špecifikácie predmetu zákazky9.12.20208.12.2020

KP Plus, s.r.o.Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (2143kB, pdf)
Úprava špecifikácie predmetu zákazky
10.12.20209.12.2020

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe
10.12.2020

MONASTER, s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve (3720 kB, pdf)
Úprava špecifikácie predmetu zákazky

10.12.2020
54/2020/UZ
Všeobecná úverová banka, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 54/2020/UZ (442 kB, pdf)Zmena ustanovenia čl. 211.12.202010.12.2020

CLpreprava s.r.o.Zmluva o zabezpečení zimnej údržby (1082 kB, pdf)Zimná údržba miestnych komunikácií24.12.202023.12.2020

Obec HolumnicaZmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí (418 kB, pdf)
Poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území poskytovateľa
5.1.20214.1.2021
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah