Zmluvy z roku 2019 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2019
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Základná škola s materskou školou
Prevod správy majetku obce
4.1.2019
3.1.2019


Brantner Nova, s.r.o.
Zmena rozsahu predmetu plnenia a časového a vecného harmonogramu
29.1.2019
28.1.2019

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Polomský
Poskytovanie právnych služieb
1.2.2019
31.1.2019
852/2018
Úrad vlády SR
Úprava článku II. a III. v zmluve

26.2.2019
01/19/OV/2017
IBEG, a.s.
Podmienky na zhotovenie diela - stavby: „ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU“.
5.3.2019
4.3.2019
01/19/OV/2017 dodatok
IBEG, a.s.
Oprava článku XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA
19.3.2019
18.3.2019

Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie grantového účtu
29.3.2019
28.3.2019

Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie grantového účtu
5.4.2019
4.4.2019

TERA green s.r.o.
Vypracovanie energetického certifikátu

17.4.2019
149 592
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie
24.5.2019
23.5.2019
7/2019
CBR, s.r.o.
Likvidácia drobného stavebného odpadu
29.4.2019
23.5.2019
6/2019
CBR, s.r.o.
Zber, preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
29.4.2019
23.5.2019
I312041S65701
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podpora opatrovateľskej služby v obci Šarišské Dravce

5.6.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I279
Ministerstvo životného prostredia SR
Zmena štatutárneho orgánu prijímateľa a úprava výdavkov

5.6.2019

JJ–BTS, s.r.o.
Zabezpečenie výkonu funkcie KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
9.5.2019
11.6.2019

Brantner Nova, s.r.o.
Prenájom reklamnej plochy
19.6.2019
18.6.2019

Martin Haborák -Gardeniero
Rekonštrukcia trávnika a dodávka rozvodov k zavlažovaciemu systému
25.6.2019
24.6.2019
226/2019/OE
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie
21.6.2019
26.6.2019

Ján PAVEL, elektrorevízie, elektromontážne práce
Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Šarišské Dravce

27.6.2019

IBEG, a.s.
Upresnenie dodaného materiálu a rozpočtu podľa reálnych podmienok
20.7.2019
19.7.2019

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Polomský
Úprava rozsahu právnej služby
31.7.2019
30.7.2019

Martin Katrenič
Kúpa motorového vozidla
1.8.2019
31.7.2019

IBEG, a.s.
Úprava rozpočtu vykurovania
20.8.2019
19.8.2019
ZoP/2019/211
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
8.7.2019
26.8.2019

Ján Goliaš
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Daniela Gvuščová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Rudolf Kandráč
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Marián Kohan a Mária Kohanová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Mária Krenická
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Henrieta Lukáčová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Ľubomír Saxa a Lucia Saxová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Vladimír Sekerák
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Alena Semančíková
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Ján Sontág a Lenka Sontágová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019
03092019
/OÚŠD/SV
EURO-BAU s.r.o.
Obnova interiéru Obecného úradu Šarišské Dravce
25.9.2019
25.9.2019

Retro klub Bardejov
Prevod MV
4.10.2019
3.10.2019

IBEG, a.s.
Úprava skladby strechy
11.10.2019
10.10.2019

Jozef Hric
Vyplatenie dlžnej sumy podľa splátkového kalendára

14.10.2019
ZoP/2019/211-PP
Východoslovenská distribučná, a.s.
Postúpenie práv a prevzatie záväzkov

18.10.2019

František Krivda
Predaj a kúpa osobného automobilu
25.10.2019
24.10.2019
39/2019
POVMART, s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2018
29.10.2019
28.10.2019

BCF ENERGY, s.r.o.
Dodávka elektriny a ďalšie služby definované v zmluve

28.10.2019

Slovak Telekom, a.s.
Nájom nebytového priestoru
30.10.2019
29.10.2019

INTERBAU, s.r.o
Zhotovenie diela „Odborné učebne – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“
6.11.2019
5.11.2019

Vladimír Sekerák
Predaj pozemku
22.11.2019
21.11.2019
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah