Zmluvy z roku 2019 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2019

Zverejňovanie > Zmluvy
Zoznam zmlúv uzavretých v roku 2019
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Základná škola s materskou školouZmluva o prevode správy majetku obce
Prevod správy majetku obce
4.1.20193.1.2019


Brantner Nova, s.r.o.Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. Obc2-23/2016Zmena rozsahu predmetu plnenia a časového a vecného harmonogramu29.1.201928.1.2019

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján PolomskýZmluva o poskytovaní právnych služiebPoskytovanie právnych služieb1.2.201931.1.2019
852/2018Úrad vlády SRÚprava článku II. a III. v zmluve
26.2.2019
01/19/OV/2017
IBEG, a.s.Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníkaPodmienky na zhotovenie diela - stavby: „ŠARIŠSKÉ DRAVCE OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU“.5.3.20194.3.2019
01/19/OV/2017 dodatok
IBEG, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/19/OV/2017Oprava článku XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA19.3.201918.3.2019

Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účteZriadenie grantového účtu29.3.201928.3.2019

Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o grantovom účte
Zriadenie grantového účtu
5.4.20194.4.2019

TERA green s.r.o.
Vypracovanie energetického certifikátu

17.4.2019
149 592
Dobrovoľná požiarna ochrana SRPoskytnutie dotácie24.5.201923.5.2019
7/2019CBR, s.r.o.
Likvidácia drobného stavebného odpadu
29.4.2019
23.5.2019
6/2019
CBR, s.r.o.
Zber, preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
29.4.2019
23.5.2019
I312041S65701
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podpora opatrovateľskej služby v obci Šarišské Dravce

5.6.2019
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I279
Ministerstvo životného prostredia SR
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKUZmena štatutárneho orgánu prijímateľa a úprava výdavkov
5.6.2019

JJ–BTS, s.r.o.
Zmluva na výkon funkcie KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI
Zabezpečenie výkonu funkcie KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
9.5.201911.6.2019

Brantner Nova, s.r.o.Zmluva o prenájme reklamnej plochyPrenájom reklamnej plochy19.6.201918.6.2019

Martin Haborák -GardenieroZmluva o dieloRekonštrukcia trávnika a dodávka rozvodov k zavlažovaciemu systému25.6.201924.6.2019
226/2019/OEPrešovský samosprávny krajZmluva č. 226/2019/OEPoskytnutie dotácie21.6.201926.6.2019

Ján PAVEL, elektrorevízie, elektromontážne práceZmluva o dieloModernizácia verejného osvetlenia v obci
Šarišské Dravce

27.6.2019

IBEG, a.s.Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/19/OV/2017Upresnenie dodaného materiálu a rozpočtu podľa reálnych podmienok20.7.201919.7.2019

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján PolomskýÚprava rozsahu právnej služby31.7.201930.7.2019

Martin KatreničKúpna zmluvaKúpa motorového vozidla1.8.201931.7.2019

IBEG, a.s.
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/19/OV/2017 Úprava rozpočtu vykurovania20.8.201919.8.2019
ZoP/2019/211Východoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojeníPripojenie do distribučnej sústavy8.7.201926.8.2019

Ján GoliašDodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 2.9.2016Úprava článkov I. a III.28.8.201928.8.2019

Daniela Gvuščová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Rudolf Kandráč
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Marián Kohan a Mária Kohanová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Mária Krenická
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Henrieta Lukáčová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Ľubomír Saxa a Lucia Saxová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Vladimír Sekerák
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Alena Semančíková
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019

Ján Sontág a Lenka Sontágová
Úprava článkov I. a III.
28.8.2019
28.8.2019
03092019
/OÚŠD/SV
EURO-BAU s.r.o.Zmluva o dielo č. 03092019/OÚŠD/SVObnova interiéru Obecného úradu Šarišské Dravce
25.9.201925.9.2019

Retro klub BardejovZmluva o bezodplatnom prevode motorového vozidlaPrevod MV4.10.20193.10.2019

IBEG, a.s.
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 1/19/OV/2017
Úprava skladby strechy11.10.201910.10.2019

Jozef HricDohoda o splátkachVyplatenie dlžnej sumy podľa splátkového kalendára
14.10.2019
ZoP/2019/211-PPVýchodoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov, Zmena stavebníka
Postúpenie práv a prevzatie záväzkov

18.10.2019

František KrivdaKúpno-predajná zmluvaPredaj a kúpa osobného automobilu25.10.201924.10.2019
39/2019POVMART, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.201829.10.201928.10.2019

BCF ENERGY, s.r.o.
Zmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny a ďalšie služby definované v zmluve
28.10.2019

Slovak Telekom, a.s.Zmluva o nájme nebytových priestorovNájom nebytového priestoru30.10.201929.10.2019

INTERBAU, s.r.oZmluva o dieloZhotovenie diela „Odborné učebne – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce“6.11.20195.11.2019

Vladimír SekerákKúpna zmluvaPredaj pozemku22.11.201921.11.2019
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah