Zmluvy z roku 2018 - 2. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2018 - 2. časť

Zverejňovanie > Zmluvy
2. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2018
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy Predmet Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
ZoP2018251-BZ
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. ZoP2018251-BZ
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
2.5.20181.6.2018

4942018
Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 4942018
Vinkulácia prostriedkov7.6.201811.6.2018

Martin Haborák - Gardeniero
Zmluva o dielo
Zhotovenie diela - dodávka, montáž a servis záhlavových zariadení na futbalovom ihrisku
13.6.2018
12.6.2018

TABRIS PLUS, s.r.o.Kúpna zmluvaDodávka drevených čalúnených stoličiek13,6.201812.6.2018

Slovenský futbalový zväzZmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Šarišské Dravce
Poskytnutie prostriedkov na rekonštrukciu a dobudovanie futbalovej infraštruktúry14.6.201813.6.2018
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I279Ministerstvo životného prostredia SRZmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevkuSpolufinancovanie schváleného projektu - obnova obecného úradu
18.6.2018
578/2018/UZ
VÚB, a.s.Zmluva o termínovanom úvere č. 578/2018/UZPoskytnutie termínovaného úveru
19.6.2018
947/2018/D
VÚB, a.s.
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 947/2018/DVyplňovacie právo
19.6.2018
148596
Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 148596 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR

21.6.2018

M.A.Company, s.r.o.Zmluva o dieloZberný dvor v obci Šarišské Dravce15.6.20184.7.2018

Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie grantového účtu
5.7.20184.7.2018

ENERTOP, s.r.o.Zmluva o dieloRekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Šarišské Dravce11.7.201810.7.2018
ZO2018A8880-1
osobnyudaj.sk, s.r.o.Zabezpečeníe výkonu činnosti zodpovednej osoby
18.7.201817.7.2018
KRHZ-PO-2018452-085
SR zastúpená Ministerstvom vnútra SRVýpožička prebytočného hnuteľného majetku štátu
27,7,2018

Július Sekerák, Mária SekerákováKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti4.8.20183.8.2018

Dominik Kožár, Mgr. Tatiana Kožárová
Predaj nehnuteľnosti
4.8.20183.8.2018
028/01/2018/ŠDRVC/EN-OCUKonzultačno poradenská agentúra, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebZabezpečenie služieb v zmysle  povinností prijímateľa pomoci pre projekt
21.8.2018
IROP-Z-302021K116-222-13
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Poskytnutie NFP pre projekt Vybavenie odborných učební - ZŠ a MŠ Šarišské Dravce
23.8.2018

Obecná knižnica, príspevková organizáciaDohoda o bezplatnom užívaní nebytových priestorovBezplatné užívanie priestorov4.9.20183.9.2018
NZ1€252018RCV
SPP - distribúcia, a.s.Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 25/2018/RCV
Nájom plynárenského zariadenia
8.9.20187.9.2018
ÚV SR 852/2018Úrad vlády SRZmluva o poskytnutí dotácie  na podporu rozvoja športu na rok 2018Poskytnutie dotácie na výstavbu detských ihrísk
4.10.2018

BCF, s.r.o.Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektrinyÚprava zmluvy19.10.201818.10.2018

Boržík & partners, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej uzávierky6.11.20185.11.2018

STAV-MAJO s.r.o.Zmluva o dieloDodávka a realizácia stav. prác predmetu zákazky: "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Šarišské Dravce"27.11.201826.11.2018
SD 062018 ŠRDRV
Ing. Marcel KonczVýkon stav. dozoru29.11.201828.11.2018
SD-2018/361-04Ján KolačkovskýZmluva o vykonaní služiebÚdržba miestnych komunikácií a chodníkov počas zimného obdobia13.12.201813.12.2018
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah