Zmluvy z roku 2018 - 1. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
1. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2018
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
7002802016
Štátny fond rozvoja bývania
Založenie nehnuteľností
13.1.2018
12.1.2018
Obc2-23/2016
Brantner Nova, s.r.o.
Úprava ceny, štruktúry rozpočtu a aktualizácia harmonogramu
27.1.2018
26.1.2018
64/18/2018/07
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zriadenie vecného bremena
10.2.2018
9.2.2018
RZ-23-02-2018
REMOPEL, s.r.o.
Stavebné práce  - výstavba miestnej komunikácie
27.2.2018
26.2.2017

STAV-MAJO, s.r.o.
Doplnenie a úprava zmluvy
1.3.2018
28.2.2018
18/37/054/29-CnTP-A3
ÚPSVaR Prešov
Fin. príspevok na vytv. prac. miest pre uchádzačov o zamestnanie
8.3.2018
7.3.2018

Pavol Mitra
Nájom bytu v BD č. 347
27.3.2018
27.3.2018

Mgr. Mária Hovancová
Nájom bytu v BD č. 347
28.3.2018
28.3.2018

Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie grantového účtu
29.3.2018
28.3.2018

Eva Miková
Nájom bytu v BD č. 347
29.3.2018
29.3.2018

Jozef Gvušč
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Monika Goliašová
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Monika Goliašová
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Anna Stolariková
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Michal Czaja
Nájom bytu v BD č. 347
6.4.2018
6.4.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Založenie nehnuteľnosti oproti poskytnutiu dotácie
24.3.2018
9.4.2018

Východoslovenská energetika, a.s.
Združená dodávka elektriny
5.4.2018
12.4.2018
24ZVS0000747260P
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747263J
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747264H
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747273G
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
19.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747280J
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
19.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747302Z
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
19.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747318K
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747348B
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747361J
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747362H
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS00007474851
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000748006Y
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
5.4.2018
12.4.2018
571151999
dodatok č. 1
Edenred Slovakia, s.r.o.
Poskytnutie zliav za služby
26.3.2018
12.4.2018
616/2018-M_ORF
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Poskytnutie fin. príspevku na poskytovanie soc. služby

25.4.2018
616/2018-M_ORF
16996/2018
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Zmena článku III

25.4.2018

BEKORI, s.r.o.
Prenájom poľnohospodárskej pôdy
27.4.2018
26.4.2018

Prima banka Slovensko, a.s.
Zriadenie grantového účtu
16.5.2018
15.5.2018
18/37/054/85-CnTP-A3
ÚPSVaR Prešov
Fin. príspevok na vytv. prac. miest pre uchádzačov o zamestnanie
31.5.2018
30.5.2018
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah