Zmluvy z roku 2018 - 1. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2018 - 1. časť

Zverejňovanie > Zmluvy
1. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2018
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
7002802016
Štátny fond rozvoja bývaniaZáložná zmluva č. 700/280/2016Založenie nehnuteľností13.1.201812.1.2018
Obc2-23/2016Brantner Nova, s.r.o.Dodatok č. 1 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc2-23/2016Úprava ceny, štruktúry rozpočtu a aktualizácia harmonogramu27.1.201826.1.2018
64/18/2018/07Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena10.2.20189.2.2018
RZ-23-02-2018
REMOPEL, s.r.o.Zmluva o dielo č. RZ-23-02-2018Stavebné práce  - výstavba miestnej komunikácie27.2.201826.2.2017

STAV-MAJO, s.r.o.Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej dňa 24.11.2017Doplnenie a úprava zmluvy1.3.201828.2.2018
18/37/054/29-CnTP-A3
ÚPSVaR PrešovDohoda o poskytnutí fin. príspevkuFin. príspevok na vytv. prac. miest pre uchádzačov o zamestnanie8.3.20187.3.2018

Pavol MitraZmluva o nájme bytu č. 11Nájom bytu v BD č. 347
27.3.2018
27.3.2018

Mgr. Mária Hovancová
Nájom bytu v BD č. 347
28.3.2018
28.3.2018

Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o grantovom účteZriadenie grantového účtu29.3.201828.3.2018

Eva MikováZmluva o nájme bytu č. 5
Nájom bytu v BD č. 347
29.3.201829.3.2018

Jozef Gvušč
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Monika Goliašová
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Monika Goliašová
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Anna Stolariková
Nájom bytu v BD č. 347
4.4.2018
4.4.2018

Michal Czaja
Nájom bytu v BD č. 347
6.4.2018
6.4.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SRZáložná zmluvaZaloženie nehnuteľnosti oproti poskytnutiu dotácie24.3.20189.4.2018

Východoslovenská energetika, a.s.Zmluva o združenej dodávke elektriny - bytový dom 347
Združená dodávka elektriny
5.4.201812.4.2018
24ZVS0000747260PVýchodoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - bytový dom 347, byt č. 1
Pripojenie do distribučnej sústavy22.3.201812.4.2018
24ZVS0000747263J
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747264H
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747273G
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
19.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747280J
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
19.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747302Z
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
19.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747318K
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747348B
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747361J
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000747362H
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
20.3.2018
12.4.2018
24ZVS00007474851
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2018
12.4.2018
24ZVS0000748006Y
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
5.4.2018
12.4.2018
571151999
dodatok č. 1
Edenred Slovakia, s.r.o.Dodatok č.12018 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stavovacích služieb č. 571151999
Poskytnutie zliav za služby26.3.201812.4.2018
616/2018-M_ORFMinisterstvo práce, soc. vecí a rodiny SRZmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie soc. služby v dennom stacionári na rok 2018
Poskytnutie fin. príspevku na poskytovanie soc. služby

25.4.2018
616/2018-M_ORF
16996/2018
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnéh príspevku na poskytovanie soc. služby v DS v r. 2018
Zmena článku III
25.4.2018

BEKORI, s.r.o.Nájomná zmluvaPrenájom poľnohospodárskwj pôdy27.4.201826.4.2018

Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o grantovom účteZriadenie grantového účtu
16.5.201815.5.2018
18/37/054/85-CnTP-A3
ÚPSVaR Prešov
Dohoda o poskytnutí fin. príspevkuFin. príspevok na vytv. prac. miest pre uchádzačov o zamestnanie
31.5.201830.5.2018
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah