Zmluvy z roku 2017 - 3. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2017 - 3. časť

Zverejňovanie > Zmluvy
3. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2017
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
147585Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva č. 147585 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRPoskytnutie dotácie14.7.201713.7.2017
17/37/054/257-CnTP-A3
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dohoda č. ... o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest...
Poskytnutie fin. príspevku
28.7.201727.7.2017
SD-2017/320-04Ing. Blanka BarnováZmluva o dieloProjektová dokumentácia26.8.201725.8.2017
I052-1225CEZ-SK2017
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Zmluva o združenej dodávke plynu odberateľovi mimo domácnosť
Združená dodávka plynu
9.9.20178.9.2017

I&Z Tender, s.r.o.Mandátna zmluvaVerejné obstarávanie19.9.201718.9.2017
17 016Marius Pedersen, a.s.Zmluva č. 17 016Vzťahy medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní komplexného zabezpečenia odpadového hospodárstva objednávateľa19.9.201718.9.2017
920/103/2017/IÚVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o postúpení práv a povinností investora č. 920/103/2017/IÚ na časť stavby: "Šarišské Dravce - obytná skupina IBV Škôlka"
Postúpenie práv a povinností investora č. 920/103/2017/IÚ na časť stavby: "Šarišské Dravce - obytná skupina IBV Škôlka"
30.9.201729.9.2017
70/2017MHAKO s.r.o.Zmluva o dielo č. 70/2017Realizácia  pripojovacieho plynovodu a vodovodnej prípojky7.11.20176.11.2017

Lea Hnatevičová - FLEXZmluva o dieloVyhotovenie popisovateľných máp intravilánu obce
9.11.2017

Boržík & partners, s.r.o.Zmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.201612.11.201711.11.2017

Ing. J. Dobrovič, Mgr. L. DobrovičováKúpna zmluvaNehnuteľnosť v katastrálnom území obce
14.11.201713.11.2017

Ján KolačkovskýZmluva o vykonaní služiebÚdržba miestnych komunikácií počas zimného obdobia - odhŕňanie snehu1.12.201730.11.2017

STAV-MAJO s.r.o.Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiamPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam7.12.20176.12.2017
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah