Zmluvy z roku 2017 - 2. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
2. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2017
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
147585
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie
14.7.2017
13.7.2017
17/37/054/257-CnTP-A3
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytnutie fin. príspevku
28.7.2017
27.7.2017
SD-2017/320-04
Ing. Blanka Barnová
Projektová dokumentácia
26.8.2017
25.8.2017
I052-1225CEZ-SK2017
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Združená dodávka plynu
9.9.2017
8.9.2017

I&Z Tender, s.r.o.
Verejné obstarávanie
19.9.2017
18.9.2017
17 016
Marius Pedersen, a.s.
Vzťahy medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní komplexného zabezpečenia odpadového hospodárstva objednávateľa
19.9.2017
18.9.2017
920/103/2017/IÚ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Postúpenie práv a povinností investora č. 920/103/2017/IÚ na časť stavby: "Šarišské Dravce - obytná skupina IBV Škôlka"
30.9.2017
29.9.2017
70/2017
MHAKO s.r.o.
Realizácia  pripojovacieho plynovodu a vodovodnej prípojky
7.11.2017
6.11.2017

Lea Hnatevičová - FLEX
Vyhotovenie popisovateľných máp intravilánu obce

9.11.2017

Boržík & partners, s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky zostavenej k 31.12.2016
12.11.2017
11.11.2017

Ing. J. Dobrovič, Mgr. L. Dobrovičová
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
14.11.2017
13.11.2017

Ján Kolačkovský
Údržba miestnych komunikácií počas zimného obdobia - odhŕňanie snehu
1.12.2017
30.11.2017

STAV-MAJO s.r.o.
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
7.12.2017
6.12.2017
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah