Zmluvy z roku 2017 - 2. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2017 - 2. časť

Zverejňovanie > Zmluvy
2. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2017
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
0201/2017
Ing. Martin Ratkoš - PRO line
Vypracovanie a dodávka projektovej dokumentácie akcie: Šarišské Dravce - Obnova Obecného úradu
26.1.2017
26.1.2017

L.M.Kúpna zmluvaNehnuteľnosť v katastrálnom území obce
28.1.201727.1.2017

J.H.Kúpna zmluva
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
28.1.201727.1.2017
163750JNS19
Dodatok č. 1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrešovDodatok č. 1 k Dohode č. 16/37/50J/NS/19Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti7.2.20176.2.2017
163750JNS30
Dodatok č. 1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dodatok č. 1 k Dohode č. 16/37/50J/NS/30
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
7.2.2017
6.2.2017
50 - 000121219PO2016 Dodatok č. 2
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok k zmluve č. 50-000121219PO2016Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd...11.2.201710.2.2017
1000221116SPP - distribúcia, a.s.Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej sieteÚprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete11.2.201710.2.2017

Peter Kandráč - PEKAZmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ustanovení OZ č. 513/1991 Zb. v platnom zneníPoskytovanie poradenstva pri prevádzkovaní obecného cintorína24.2.201723.2.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporeníÚprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení28.2.201727.2.2017
9050677498Generali Poisťovňa, a.s.Poistná zmluva - PZP 13 - flotilaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila28.2.201727.2.2017
SITB-002-2015/000041-577 - dodatok č.1Ministerstvo vnútra SRDodatok č. 1 k zmluve o výpožičkeÚprava špecifikácie predmetu výpožičky28.2.201727.2.2017

J.Š.Kúpna zmluva
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
17.3.201716.3.2017
1361/3000/2014Východoslovenská distribučná, a.s.Zmuva o uzavretí budúcej zmluvyZriadenie vecného bremena22.3.201721.3.2017
ZoP/2017/067
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.201721.3.2017
ZoP/2017/067-PP
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkovZmena stavebníka22.3.201721.3.2017
1710199SLOVGRAMZmluva č. 1710199Vysporiadanie práva výkonných umelcov

6284/2017-M_ORFMinisterstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SRZmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služieb
Poskytnutie fin. príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služieb

28.3.2017

Občianske združenie Zelený kríkZmluva - organizovanie a zabezpečenie podujatia
Organizovanie a zabezpečenie podujatia
17.3.201731.3.2017

Ján Brožek, Eva BrožkováKúpna zmluvaNehnuteľnosť v katastrálnom území obce
1.4.201731.3.2017
VSN0703201536
Brantner Nova, s.r.o.Príloha č. 1  k zmluve č. VSN0703201536
Špecifikácia celkových ročných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci
16.5.2017

JUDr. Rastislav Stašák, advokátZmluva o poskytovaní právnych služiebPoskytovanie právnych služieb17.5.201716.5.2017
MK-3057/2017/1.4Ministerstvo kultúry SRZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu

19.5.2017
6284/2017-M_ORFMinisterstvo práce, soc. vecí a rodiny SRDodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služiebZmena článku II bodu 2.822.6.201731.5.2017

Andrej KnutVýkon dobrovoľníckej činnosti23.6.201723.6.2017

Pavol Guľaša
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Mgr. Andrea Guľašová
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Lukáš Smetanka
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Dominik Kožár
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017
17/37/054/215-CnTP-A3Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Dohoda č. ... o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest... Poskytnutie fin. príspevku1.7.201730.6.2017
1036VPVSE2017EBCF s.r.o.Zmluva o dodávke elektrinyDodávka elektriny8.7.20177.7.2017
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah