Zmluvy z roku 2017 - 1. časť - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
1. časť zoznamu zmlúv uzavretých v roku 2017
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
159/2017/A1K
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu
13.1.2017
12.1.2017
161/2017/A1K
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu
13.1.2017
12.1.2017
164/2017/A1K
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu
13.1.2017
12.1.2017
165/2017/A1K
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zaevidovanie pripojenia na verejnú kanalizáciu
13.1.2017
12.1.2017

COOP Jednota Prešov, s.d.
Nájomné za nebytové priestory v špecifikovanom časovom úsekuObecná knižnica
Správa dlhodobého majetku


0201/2017
Ing. Martin Ratkoš - PRO line
Vypracovanie a dodávka projektovej dokumentácie akcie: Šarišské Dravce - Obnova Obecného úradu
26.1.2017
26.1.2017

L.M.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
28.1.2017
27.1.2017

J.H.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
28.1.2017
27.1.2017
163750JNS19
Dodatok č. 1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
7.2.2017
6.2.2017
163750JNS30
Dodatok č. 1
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
7.2.2017
6.2.2017
50 - 000121219PO2016 Dodatok č. 2
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd...
11.2.2017
10.2.2017
1000221116
SPP - distribúcia, a.s.
Úprava práv a povinností pri rozšírení distribučnej siete
11.2.2017
10.2.2017

Peter Kandráč - PEKA
Poskytovanie poradenstva pri prevádzkovaní obecného cintorína
24.2.2017
23.2.2017

NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení
28.2.2017
27.2.2017
9050677498
Generali Poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 - flotila
28.2.2017
27.2.2017
SITB-002-2015/000041-577 - dodatok č.1
Ministerstvo vnútra SR
Úprava špecifikácie predmetu výpožičky
28.2.2017
27.2.2017

J.Š.
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
17.3.2017
16.3.2017
1361/3000/2014
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zriadenie vecného bremena
22.3.2017
21.3.2017
ZoP/2017/067
Východoslovenská distribučná, a.s.
Pripojenie do distribučnej sústavy
22.3.2017
21.3.2017
ZoP/2017/067-PP
Východoslovenská distribučná, a.s.
Zmena stavebníka
22.3.2017
21.3.2017
1710199
SLOVGRAM
Vysporiadanie práva výkonných umelcov


6284/2017-M_ORF
Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR
Poskytnutie fin. príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení soc. služieb

28.3.2017

Občianske združenie Zelený krík
Organizovanie a zabezpečenie podujatia
17.3.2017
31.3.2017

Ján Brožek, Eva Brožková
Nehnuteľnosť v katastrálnom území obce
1.4.2017
31.3.2017
VSN0703201536
Brantner Nova, s.r.o.
Špecifikácia celkových ročných nákladov na zabezpečenie triedeného zberu odpadov v obci

16.5.2017

JUDr. Rastislav Stašák, advokát
Poskytovanie právnych služieb
17.5.2017
16.5.2017
MK-3057/2017/1.4
Ministerstvo kultúry SR
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu

19.5.2017
6284/2017-M_ORF
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Zmena článku II bodu 2.8
22.6.2017
31.5.2017

Andrej Knut
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Pavol Guľaša
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Mgr. Andrea Guľašová
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Lukáš Smetanka
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017

Dominik Kožár
Výkon dobrovoľníckej činnosti
23.6.2017
23.6.2017
17/37/054/215-CnTP-A3
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Poskytnutie fin. príspevku
1.7.2017
30.6.2017
1036VPVSE2017E
BCF s.r.o.
Dodávka elektriny
8.7.2017
7.7.2017
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah