Zmluvy z roku 2015 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Prehľad zmlúv uzavretých v roku 2015
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia
12SB2008
Brantner Nova, s.r.o.
Zber a preprava vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu
1.1.2015

2100260351C2015
Východoslovenská distribučná, a.s.
Združená dodávka elektriny
7.1.2015

16/2015
SPP, a.s.
Dodávka plynu
8.1.2015

RSK5012015
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
Montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci
7.1.2015

40/002/15
Prima banka Slovensko, a.s.
Poskytnutie úveru obci
17.2.2015
17.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 5 následných monitorovacích správ
12.2.2015
19.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 4 následných monitorovacích správ
12.2.2015
19.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 5 následných monitorovacích správ
12.2.2015
19.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 2 následných monitorovacích správ
12.2.2015
19.2.2015

GARDEN TECHNIK s.r.o.
Kúpna zmluva k nákupu techniky
10.2.2015
20.4.2015
153705493
ÚPSVaR Prešov
Finančný príspevok
27.5.2015
26.5.2015
9127001030
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie
24.6.2015
30.6.2015
1537054115
ÚPSVaR Prešov
Finančný príspevok
12.7.2015
11.7.2015
CPPO-OA-2015/003968-063
Ministerstvo vnútra SR
Darovanie osobného vozidla-prebytočného majetku štátu
4.6.2015
3.8.2015
1537054153
ÚPSVaR Prešov
Finančný príspevok
20.10.2015
19.10.2015
9127001227
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie
30.10.2015
22.10.2015

MAKROAUDIT s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky

6.11.2015

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Priestory pre ambulanciu obv. lekára
1.11.2015
12.11.2015

FIMED, s.r.o.
Priestory pre ambulanciu obv. lekára
2.11.2015
12.11.2015

STAV-MAJO, s.r.o.
Výstavba bytového domu
1.11.2015
12.11.2015
9127001030
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie
30.10.2015
19.11.2015

MEDIINVEST, s.r.o.
Vypracovanie dokumentu - Program rozvoja obce

15.12.2015

ZŠ a MŠ Šarišské Dravce
Zrušenie správy majetku obce
30.11.2015
8.2.2016

MAKROAUDIT, s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky
21.10.2015
7.6.2016
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah