Zmluvy z roku 2015 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy z roku 2015

Zverejňovanie > Zmluvy

Prehľad zmlúv uzavretých v roku 2015

Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Cena v €
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum ukončenia zmluvy
Dátum zverejnenia
12SB2008
Brantner Nova, s.r.o.
Zber a preprava vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu

1.1.2015


2100260351C2015
Východoslovenská distribučná, a.s.
Združená dodávka elektriny

7.1.2015


16/2015
SPP, a.s.
Dodávka plynu

8.1.2015

RSK5012015
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
Montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci
6250
7.1.2015


40/002/15
Prima banka Slovensko, a.s.
Poskytnutie úveru obci

17.2.2015

17.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 5 následných monitorovacích správ
600
12.2.2015

19.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 4 následných monitorovacích správ
480
12.2.2015

19.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 5 následných monitorovacích správ
600
12.2.2015

19.2.2015

MJM Group s.r.o.
Vypracovanie 2 následných monitorovacích správ
240
12.2.2015

19.2.2015

GARDEN TECHNIK s.r.o.
Kúpna zmluva k nákupu techniky
2699,90
10.2.2015

20.4.2015
153705493
ÚPSVaR Prešov
Finančný príspevok

27.5.2015

26.5.2015
9127001030
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie

24.6.2015

30.6.2015
1537054115
ÚPSVaR Prešov
Finančný príspevok

12.7.2015

11.7.2015
CPPO-OA-2015/003968-063
Ministerstvo vnútra SR
Darovanie osobného vozidla-prebytočného majetku štátu

4.6.2015

3.8.2015
1537054153
ÚPSVaR Prešov
Finančný príspevok

20.10.2015

19.10.2015
9127001227
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie

30.10.2015

22.10.2015

MAKROAUDIT s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky6.11.2015

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Priestory pre ambulanciu obv. lekára

1.11.2015

12.11.2015

FIMED, s.r.o.
Priestory pre ambulanciu obv. lekára

2.11.2015

12.11.2015

STAV-MAJO, s.r.o.
Výstavba bytového domu

1.11.2015

12.11.2015
9127001030
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie

30.10.2015

19.11.2015

MEDIINVEST, s.r.o.
Vypracovanie dokumentu - Program rozvoja obce


30.4.2016
15.12.2015

ZŠ a MŠ Šarišské Dravce
Zrušenie správy majetku obce

30.11.2015

8.2.2016

MAKROAUDIT, s.r.o.
Audit účtovnej uzávierky

21.10.2015

7.6.2016
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah