Zmluvy do roku 2015 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Zmluvy do roku 2015

Zverejňovanie > Zmluvy
Prehľad zmlúv uzavretých do roku 2015

Pridané

Názov príspevku

13.10.2015 Poistná zmluva pre poistenie majetku - Kučmanovský potok a potok Goduša

29.12.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR

5.12.2014

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

26.11.2014

Zmluva o vykonaní služieb

5.11.2014

Zmluva o grantovom účte

16.10.2014

Zmluva o dielo č. 4909.4070054FNO

29.9.2014

   

Zmluva o dielo č. 01072014

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2.9.2014

Kúpna zmluva č. 376/2014

30.4.2014

   

Mandátna zmluva č. 3_2014

Kúpna zmluva

24.4.2014

     

Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-8-8_32-2014-SB

Zmluva o dielo č. 0110_2013

Zmluva o vykonaní pomocných prác č. ÚVV a ÚVTOS-2-4634-2014

26.2.2014

Záložná zmluva - ŠFRB

11.12.2013

Dodatok č. 2 k ZoD 2012GB01001 - Protipovodňová ochrana

04.12.2013

Zámenná zmluva medzi obcou a RKC

11.11.2013

   

Zmluva o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv s GMT projekt, spol. s r.o.

Nájomná zmluva s GMT projekt, spol. s r.o.

9.6.2013

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

6.5.2013

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve

20.4.2013

Zmluva o dielo - banská činnosť

4.3.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP Protipovodňová ochrana

5.2.2013

   

Zmluva o vykonaní služieb - Ekol

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 12SB2008 - Brantner Nova

9.1.2013

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb - ARDE Bardejov - PPO

9.1.2013

Dodatok č. 1 k ZoD 2012GB01001

3.1.2013

Dodatok č. 2 VVS

15.12.2012

Zmluva o zriadení vecného bremena - VVS

15.12.2012

Dodatok č. 1 k ZoNF protipovodňová ochrana Šarišské Dravce

5.12.2012

Dodatok č. 1 VSS

27.11.2012

Dodatok č. 2 k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 4009110

27.11.2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 4009810

20.11.2012

Zmluva o dielo archeologický výskum kaštieľa

8.11.2012

Nájomná zmluva MOSUPO KFK Stará Ľubovňa

31.10.2012

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve na VO stavebný dozor - protipovodňová ochrana

31.10.2012

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve - verejné obstarávanie na Protipovodňovú ochranu

5.9.2012

Zmluva o združenej dodávke plynu

24.7.2012

Zmluva - Publicita a info - protipovodňová ochrana Šarišské Dravce

10.7.2012

Zmluva - VVS

17.5.2012

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. MZ 290 0 -2010 z 21.12.2009

17.5.2012

Mandátna zmluva č. 122011

17.5.2012

Zmluva o dielo č. 10912

12.3.2012

Mandátna zmluva - stavebný dozor - PPO

12.3.2012

PPO externý manažment - Dodatok č. 1

15.2.2012

Zmluva o vykonaní služieb - zimná údržba

12.2.2012

Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana

23.1.2012

Nájomná zmluva Coop Jednota

10.1.2012

Dodatok k zmluve Brantner Nova

5.1.2012

Zmluva o pripojení - VSE

5.1.2012

Zmluva - cintorínske služby

9.12.2011

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere Dodatok č. 1

16.11.2011

Kúpna zmluva z 29.9.2011

23.9.2011

Záložná zmluva č. 0006PRB2009Z11 Bj

18.9.2011

Dodatok č. 1 - k zmluve rekonštrukcia kaštieľa

18.9.2011

Kúpna zmluva zo 6.9.2011

31.8.2011

Zmluva č. OS - ŠD 12011

31.8.2011

Zmluva č. OS - ŠD 22011

17.8.2011

Zmluva o dielo - Angelovič Torysa

17.8.2011

Zmluva o dielo - Geodus Lipany

27.7.2011

Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv

23.7.2011

Zmluva o NFP - Protipovodňové opatrenia

30.6.2011

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia kaštieľa zo dňa 15.10.2010

13.6.2011

Zmluva - EKOSVIP - povodeň

10.5.2011

Dodatok č. 3 k Zmluve o združení - odpady

10.5.2011

Kúpna zmluva - Východoslovenská distribučná

10.5.2011

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

19.2.2011

Dodatok 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 28.12.2010

3.2.2011

Zmluva o nájme

21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah