Úradná tabuľa 2017 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Úradná tabuľa 2017

Úradná tabuľa - 2017

Pridané
Názov príspevku
28.12.2017 Návrh VZN o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území obce Šarišské Dravce
6.12.2017 Dodatok č.2 ku VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári
6.12.2017 Zámer č. 18 na prevod majetku obce
28.11.2017 Návrh VZN č. 1/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradených do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Šarišské Dravce, na kalendárny rok 2018
25.10.2017 Návrh VZN o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
24.10.2017 Dodatok č.2 ku VZN č.3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
8.9.2017 Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11.4.2017 Zámer č. 17 na prevod majetku obce
11.4.2017 Zámer č. 16 na prevod majetku obce
13.3.2017 Dodatok č. 1 k VZN obce o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Dravce
13.3.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce
6.2.2017 Zámer č. 15 na predaj majetku obce
16.1.2017 Zámer č. 14 na predaj majetku obce
30.01.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah