Úradná tabuľa 2014 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Úradná tabuľa 2014

Úradná tabuľa - 2014

Pridané
Názov príspevku

26.9.2014

Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce pre voľby do orgánov samosprávy obce 15.11.2014

Vyhlásenie kandidatúry na poslancov OcZ pre voľby do orgánov samosprávy obce 15.11.2014

21.8.2014

Informácie pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva

Informácie pre voľby starostu obce

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do  orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do samosprávy obcí

15.5.2014

Predaj stavebných pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.3.2014 prijalo uznesenie č. 2/2014, ktorým schválilo využitie parcely KNC č. 554, katastrálne územie Šarišské Dravce  v areáli bývalej materskej školy na individuálnu bytovú výstavbu.
Spracovaným geometrickým plánom je vyčlenených 9 stavebných pozemkov o výmere cca 700 m2 určených na individuálnu bytovú výstavbu.
Predbežná kúpna cena bude v rozmedzí 20
25 €/m2. Cena je stanovená na základe znaleckého posudku. Spôsob predaja bude prejednávaný aj za účasti záujemcov o kúpu pozemkov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Žiadame záujemcov o kúpu pozemkov, aby svoje žiadosti zasielali na adresu: Obec Šarišské Dravce, obecný úrad, 082 73  Šarišské Dravce 109.

16.02.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah