Prílohy - Zmeny a doplnky Územného plánu obce č. 1/2016 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Prílohy k oznámeniu o začatí obstarávania - Zmeny a doplnky Územného plánu obce č. 1/2016

Názov súboru v PDF

Náložka č.2-Komplexný urbanistický návrh riešeného územia.pdf

Náložka č.3a-Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia.pdf

Náložka č.3b-Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia.pdf

Náložka č.4a-Návrh dopravy.pdf

Náložka č.4b-Návrh dopravy.pdf

Náložka č.5a-Návrh vodného hospodárstva.pdf

Náložka č.5b-Návrh vodného hospodárstva.pdf

Náložka č.6a-Návrh energetiky.pdf

Náložka č.6b-Návrh energetiky.pdf

Náložka č.8-Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby.pdf

Náložka č.P-1-Záber PPF.pdf

Návrh VZN.pdf
PPF Šar.Dravce2016.pdf
Sprievodná správa ZaD16.pdf
Textová časť.pdf
V.č.2-Komplexný urbanistický návrh riešeného územia+náložka č.2.pdf
V.č.2-Komplexný urbanistický návrh riešeného územia-legenda.pdf
V.č.3a-Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia+náložka 3a.pdf
V.č.3b-Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia+náložka 3b.pdf
V.č.3-Komplexný urbanistický návrh zastavaného územia-legenda.pdf
V.č.4a-Návrh dopravy + náložka č.4a.pdf
V.č.4b-Návrh dopravy + náložka č.4b.pdf
V.č.4-Návrh dopravy - legenda.pdf
V.č.5a-Návrh  vodného hospodárstva + náložka č.5a.pdf
V.č.5b-Návrh  vodného hospodárstva + náložka č.5b.pdf
V.č.5-Návrh  vodného hospodárstva-legenda.pdf
V.č.6a-Návrh  energetiky + náložka č.6a.pdf
V.č.6b-Návrh  energetiky + náložka č.6b.pdf
V.č.6-Návrh  energetiky-legenda.pdf
V.č.8-Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby+náložka.pdf
V.č.8-Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby-legenda.pdf

V.č.P-1-Záber PPF+náložka č.P-1.pdf

1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah