OBECNÝ ÚRAD - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

OBECNÝ ÚRAD

Starosta obce
Zástupca starostu obce
Mgr. Marko Angelovič
Telefón: 0911 331 271

Ing. Miroslav Žvanda
Jozef Jura - poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva
Zamestnanci obecného úradu
Ing. Pavol Blaščák
Ing. Ľuboš Goliaš
Martin Haborák
Katarína Hovančíková
PaedDr. Katarína Janičová
Jozef Jura
Jozef Šuhaj
Peter Šuťak
Ing. Miroslav Žvanda
Matrika a ekonomický úsek:

Ekonomický úsek:

Vedúca denného stacionára:

Hlavná kontrolórka OcÚ:
Mgr. Iveta Mišenčíková

Mária Šašalová

Mgr. Katarína Haboráková

Monika Brillová

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, stavebná a životné prostredie

PaedDr. Katarína Janičová – predseda
Katarína Hovančíková - člen
Martin Haborák - člen
Ing. Pavol Blaščák – člen
Jozef Jura – predseda
Peter Šuťak – člen
Ing. Stanislav Mišenko – člen
Slavomír Hurtuk – člen
Finančná komisia

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Miroslav Žvanda – predseda
Mária Šašalová – člen
Mgr. Iveta Mišenčíková – člen
Ing. Ľuboš Goliaš – člen
Martin Haborák – predseda
Ing. Pavol Blaščák – člen
Ing. Ľuboš Goliaš - člen
29. 9. 2022
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah