OBECNÝ ÚRAD - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
OBECNÝ ÚRAD
Starosta obce
Zástupca starostu obce
Ing. Pavol Blaščák
Telefón: 0911 331 271

Ing. Ľuboš Goliaš
Ing. Miroslav Žvanda - poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poslanci obecného zastupiteľstva
Zamestnanci obecného úradu
Katarína Hovančíková
Ing. Ľuboš Goliaš
Anton Filip
Ing. Juraj Dobrovič
Jozef Šuhaj
Matej Hovanec
Ing. Miroslav Žvanda
JUDr. Lenka Thurská
Ing. Lukáš Mišenčík
Matrika a ekonomický úsek:

Ekonomický úsek:

Vedúca denného stacionára:

Hlavná kontrolórka OcÚ:
Mgr. Iveta Mišenčíková

Mária Šašalová

Mgr. Katarína Haboráková

Monika Brillová

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru a šport

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenie sťažností, stavebná a životné prostredie

Katarína Hovančíková - predseda
Ing. Lukáš Mišenčík - člen
Matej Hovanec - člen
JUDr. Lenka Thurská - člen
Ing. Miroslav Žvanda - predseda
Ing. Juraj Dobrovič - člen
Anton Filip - člen
Matej Hovanec - člen
Finančná komisia

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Ľuboš Goliaš - predseda
Jozef Šuhaj - člen
Mgr. Iveta Mišenčíková - člen
Mária Šašalová - člen
JUDr. Lenka Thurská - predseda
Anton Filip - člen
Jozef Šuhaj - člen
1. 6. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah