Hospodárenie obce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Hospodárenie obce

Zverejňovanie
Hospodárenie obce
Pridané
Dokument
12.2.2021Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce v roku 2020 (24 kB, pdf)
27.11.2020
27.11.2020
26.5.2020
11.2.2020Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce v roku 2019 (45 kB, pdf)


18.11.2019
18.11.2019
11.6.2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Šarišské Dravce za rok 2018 (537 kB, pdf)
15.2.2019Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce za rok 2018 (133 kB, pdf)


21.12.2018
21.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
26.11.2018
26.11.2018
7.6.2018
26.2.2018Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce za rok 2017 (133 kB, pdf)


21.6.2017Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Obecná knižnica p.o. za rok 2016 (221 kB, pdf)
21.6.2017
21.6.2017
7.6.2017Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2016 (842 kB, pdf)
7.6.2017
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. decembru 2016 (968 kB, pdf)


2.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy (47 kB, pdf)
2.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdavky (114 kB, pdf)
21.6.2016
Záverečný účet obce za rok 2015 (155 kB, pdf)


1.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - príjmy (48 kB, pdf)
1.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - výdavky (107 kB, pdf)
29.6.2015
Záverečný účet obce za rok 2014 (166 kB, pdf)


19.11.2013
Schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky (93 kB, pdf)
19.11.2013
Schválený rozpočet na rok 2014 - príjmy (43 kB, pdf)


23.7.2011


24.2.2011
24.02.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah