Hospodárenie obce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Hospodárenie obce

Zverejňovanie
Hospodárenie obce
Pridané
Dokument
10.3.2021Záverečný úcet obce za rok 2020 (623 kB, pdf)
12.2.2021Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce v roku 2020 (24 kB, pdf)


27.11.2020
27.11.2020
26.5.2020
11.2.2020Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce v roku 2019 (45 kB, pdf)


13.12.2019
18.11.2019
18.11.2019
11.6.2019
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Šarišské Dravce za rok 2018 (537 kB, pdf)
15.2.2019Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce za rok 2018 (133 kB, pdf)


21.12.2018
21.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
26.11.2018
26.11.2018
7.6.2018
26.2.2018Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Šarišské Dravce za rok 2017 (133 kB, pdf)


21.6.2017Správa o hospodárení príspevkovej organizácie Obecná knižnica p.o. za rok 2016 (221 kB, pdf)
21.6.2017
21.6.2017
7.6.2017Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2016 (842 kB, pdf)
7.6.2017
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. decembru 2016 (968 kB, pdf)


2.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy (47 kB, pdf)
2.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdavky (114 kB, pdf)
21.6.2016
Záverečný účet obce za rok 2015 (155 kB, pdf)


1.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - príjmy (48 kB, pdf)
1.12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016 - výdavky (107 kB, pdf)
29.6.2015
Záverečný účet obce za rok 2014 (166 kB, pdf)


19.11.2013
Schválený rozpočet na rok 2014 - výdavky (93 kB, pdf)
19.11.2013
Schválený rozpočet na rok 2014 - príjmy (43 kB, pdf)


23.7.2011


24.2.2011
21.06.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah