História obce - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

História obce

Stručná história obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1295 v súvislosti s kňazom Petrom z obce Torysa. Z názvu obce je značné, že obyvatelia slúžili pánom zo Šarišského hradu.

Obyvatelia strážili hranice a chovali lovecké zvery pre kráľovské poľovačky.

Na začiatku 13. storočia obec patrila Detrikovi zo Spiša. V roku 1247 bola obec kúpená Rikolfom and Polanom.

Od druhej polovice 13. storočia bola obec samostatnou farnosťou s vlastným kostolom.

V roku 1316 obec patrila Rikolfovmu synovi Jánovi, ktorý tiež vlastnil Brezovicu. Obec sa stala dedičstvom rodiny Berzevicz až do 20. storočia. Berzeviczovci v 13.-14. storočí postavili v obci gotický kostol. V roku 1622 ku kostolu postavili renesančnú vežu.

Počas reformácie bola obec s prestávkami protestantská (1573-1753). Na začiatku 17. storočia Berzeviczovci postavili renesančný kaštieľ.

V roku 1794 bola hlavná budova prebudovaná na klasicistickú.

V 19. storočí obec tiež patrila rodine Szmrecsanyi, Ghycy a Weisz-Finkenau. Z obce pochádzajú známe osobnosti, bratia Szmrecsanyiovci: Dr. Paul Szmrecsanyi (1846-1908), biskup vo Veľkom Varadíne,a Lewis Szmrecsanyi (1851-1943), arcibiskup v Jágri.

Zdroj: Wikipedia

8. 10. 2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah