Archív oznamov 2022 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah
Zber opotrebovaných pneumatík
Združenie obcí pre separovaný zber Torysa organizuje zber opotrebovaných pneumatík od 16.11.2022 do 23.11.2022. Odovzdávanie vyzbieraných pneumatík bude v našej obci v úradných hodinách na nádvorí kaštieľa. Kliknutím na logo sa zobrazí plagát k zberu.
Na tomto mieste nájdete oznamy zverejnené v roku 2022
Uskladnenie kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad počas zimného obdobia
Obecný úrad v Šarišských Dravciach oznamuje obyvateľom obce, že zelené kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad budú na obci umiestnené iba do 2. decembra 2022. Po tomto termíne bude možné vyvážať uvedený odpad na kompostovisko obce za areálom bývalého Poľnohospodárskeho družstva. Zelené kontajnery budú znova umiestnené na obci až v jarnom období roku 2023. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pôvodný oznam.
Zubná ambulancia v Toryse presťahovaná do Lúčky
Vážení pacienti, dňom 30.09.2022 skončila zubná ambulancia STOMGAL, s.r.o. (MUDr. Stefan Galdun) svoje pôsobenie v obci Torysa č. 319. Zubná ambulancia je od 1.10.2022 presťahovaná do obce Lúčka č. 212. Pre viac informácií kliknite na obrázok.
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce - 22. novembra 2022
Starosta obce zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce, ktoré sa uskutoční 22. novembra 2022 (utorok) o 15.30 hod v malej sále obecného úradu. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná pozvánka.
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 14. novembra 2022 v čase od 12:10 do 14:40 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite na území našej obce. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí úplný oznam, v ktorom je na 3. a 4. strane podrobne rozpísaný zoznam dotknutých odberných miest.
Voľby - voľba do prenosnej schránky, prípadne do špeciálnej schránky
Dňa 29.10.2022 (sobota) sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávy krajov.
Žiadame voličov, ktorí chcú voliť do prenosnej schránky, prípadne špeciálnej schránky, aby sa nahlásili na obecnom úrade do piatku 28.10.2022 do 12.00 hod osobne, prípadne na telefónnom čísle 0911 271 331.
Zber šatstva a textilu
Obecný úrad v Šarišských Dravciach realizuje zber šatstva a textilu. Zbiera sa čistý, nepoškodený textil, odevy, bytový textil, obuv, kabelky, hračky, bižutéria, opasky, pérové paplóny a vankúše. Všetko by malo byť v čistom nepoškodenom stave, vhodné na ďalšie použitie zabalené v nepremokavom vreci.
Nepatria tam staré plesnivé textílie ani stará, poškodená obuv, taktiež koberce, matrace a obyčajné paplóny.
Textil doneste na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch a odovzdajte u pracovníka OcÚ.
Zber veľkoobjemového odpadu
Vážení občania, v termíne od 29.9.2022 do 7.10.2022 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Zbiera sa starý nábytok, matrace, vane, umývadlá a podobne. Veľkoobjemový odpad dovezte na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch a odovzdajte u pracovníka obecného úradu. Pre úplný oznam kliknite na obecný erb.
Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že v termíne od 27.9.2022 do 5.10.2022 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu (elektronické a elektrické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.) Súčasne sa realizuje aj zber odpadov s obsahom škodlivých látok (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.) Elektroodpad a odpad s obsahom škodlivých látok dovezte na nádvorie kaštieľa v pracovných dňoch v čase o 7.30 do 15.30 hod. Pre úplný oznam kliknite na obecný erb.
Zmeny a doplnky ÚPO Torysa
Ako susediaca a teda dotknutá obec sme dostali od obce Torysa informácie týkajúce sa zmien a doplnkov územného plánu obce Torysa. Pre viac informácií kliknite na erb obce Torysa, alebo na záložku Úradná tabuľa, kde je k dispozícii kompletná dokumentácia.
Výkup papiera a jedlého oleja
Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 26.09.2022 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 17:20 do 17:50 hod. pred OBECNÝM úradom. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Za 1 L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera alebo za 4 L oleja 1 balík kuchynských utierok (2 rolky) a za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.
Použitý jedlý olej prosíme odovzdať v uzavretých plastových fľašiach.
Pozor zmena: Kartón nevykupujeme, iba odoberieme.

Leták k výkupu (322 kB, pdf)
Povinná vakcinácia psov
Inflačná pomoc
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Pre viac informácií kliknite na štátny znak.
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Stretnutie rodín pri kaštieli - sobota 6. augusta
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vás pozýva na Stretnutie rodín pri kaštieli, ktoré sa uskutoční 6. augusta 2022 v našej obci. Pre zobrazenie programu kliknite na obecný erb v tomto ozname.
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Podpora štrajkovej pohotovosti ZMOS
Združenie miest a obcí Slovenska zverejnilo oficiálne logá na podporu štrajkovej pohotovosti. Odkazy na ne sú uvedené nižsie.
o Červené - Obrázok TU , PDF TU.
o Žlté - Obrázok TU , PDF TU.
o Čierne - Obrázok TU , PDF TU.
o Zelené - Obrázok TU , PDF TU.
o Oranžové - Obrázok TU , PDF TU.
Platba virtuálnou dopravnou kartou
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy nám zaslal informáciu o používaní virtuálnej dopravnej karty v prímestských autobusoch na východnom Slovensku. Na odkaze nižšie je video, kde je jednoducho vysvetlené, ako platiť mobilom v autobuse.
Národný projekt Zvýšenie zamestnanosti... (obec Krivany)
Obec Krivany sa plánuje zúčastniť národného projektu Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ Krivany a záhrada", pričom sa do projektu môžu zapojiť aj občania iných obcí. Pre viac informácií kliknite na erb obce Krivany.
Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že v termíne od 9.5.2022 do 13.5.2022 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Súčasne s elektroodpadom sa realizuje aj zber odpadov s obsahom škodlivých látok. Pre podrobné informácie kliknite na obecný erb.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ  Základnej školy s materskou školou
Obec Šarišské Dravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou s predpokladaným nástupom 26.7.2022. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Výkup papiera a jedlého oleja - utorok 3. mája 2022
Spoločnosť Brantner Nova oznamuje občanom, že dňa 03.05.2022 sa uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 17:20 do 17:50 hod. pred obecným úradom.
Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. Pre viac informácií kliknite na logo spoločnosti.

Karpatský pretek kuriérov
V dňoch 29.4. – 3.5.2022 sa uskutoční Karpatský pretek kuriérov. Predpokladaný prejazd cyklistov cez našu obec je v sobotu 30.4.2022 medzi 14:30 a 14:45 a medzi 15:45 a 16:05. V nedeľu 1.5.2022 očakávame pelotón medzi 13:30 a 13:45 a medzi 15:25 a 15:55.
Zber veľkoobjemového odpadu a zber opotrebovaných pneumatík
Vážení občania, v termíne od 20.4.2022 do 28.4.2022 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. V skoro rovnakom termine, od 20.4.2022 do 29.4.2022 organizuje Združenie obcí pre separovaný zber Torysa zber opotrebovaných pneumatík. Veľkoobjemový odpad aj opotrebované pneumatiky možete odovzdať v pracovných dňoch počas úradných hodín obecného úradu na nádvorí obecného kaštieľa.
Informácia o hrozbách pre utečencov
Odpočet spotreby vody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, závod Prešov Vám oznamuje,  že v mesiaci marec 2022 bude vo Vašom meste/obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Presný deň odpočtu bude oznámený dva až tri dni pred reálnym odpočtom. Kliknutím na logo VVS sa zobrazí úplný oznam.
Petícia za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov

Združenie miest a obcí Slovenska nám zaslalo informáciu o plánovanej petícii, ktorou sa má zabezpečiť vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov. Kliknutím na baner petície sa zobrazia informácie na stránkach ZMOSu.
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Základná škola s materskou školou Šarišské Dravce informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Výjazdové očkovanie proti COVID-19
Poliklinika Sabinov organizuje výjazdové očkovanie obyvateľov proti ochoreniu COVID-19. V našej obci sa uskutoční v stredu 19. januára 2022 v čase od 10:40 hod do 11:40 hod v kultúrnom dome. Pre viac informácií kliknite na "anticovidové" logo.
2. 3. 2023
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah