Archív oznamov 2021 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2021

Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 13.2.2021
Vláda SR rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní do 19.3.2021.
Naďalej je v platnosti zákaz vychádzania. Výnimky však platia od pondelka 8.2.2021, ktoré sa riadia aktualizovaným COVID automatom. Niektoré výnimky zo zákazu vychádzania je možné realizovať bez testu, iné iba s negatívnym testom, prípadne s potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace. Potreba testovania sa bude posudzovať podľa regionálnych kritérií na základe epidemiologickej situácie.
Negatívny test do zamestnania je v prípade nášho regiónu potrebný každých 14 dní od 15.2.2021.
Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 13. februára 2021 v čase od 8:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce. V rámci testovania budú prestávky a to v čase od 12:00 do 13:00 hod obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 17:30 prestávka na dezinfekciu.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré ešte môžu byť aktuálne, ale z dôvodu prehľadnosti už pre ne nie je miesto na úvodnej stránke
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.2.2021
V rámci vyhláseného nástupu detí do materských škôl a 1. stupňa základných škôl dňa 8.2.2021 Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 6. februára 2021 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce. Prednostne budú testovaní rodičia detí tunajšej materskej školy, rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy a zamestnanci ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a to v čase od 8:00 – 12:00 hod.
V čase od 13.00 hod do 20.00 hod môžu využiť možnosť otestovať sa aj ostatní obyvatelia obce, ale upozorňujeme na skutočnosť, že obec má k dispozícii obmedzený počet testov, ktorý nebude možné navyšovať.
Harmonogram testovania vzhľadom na počet testov nebude, preto je možné, že na testovanie bude potrebné dlhšie počkať.
V rámci testovania budú prestávky a to v čase od 12:00 do 13:00 hod. obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 17:30 prestávka na dezinfekciu.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Informácia pre poberateľov dôchodku z Českej republiky
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude dočasne, počas trvania mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu Covid-19, akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradného overenia podpisu oprávneného príjemcu dôchodku. Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je tento dôchodok vyplácaný na bankový účet, preto teraz môže Potvrdenie o žití (POZ) vyplniť, podpísať a odoslať na ČSSZ mimoriadne aj bez úradného overenia jeho vlastnoručného podpisu a to buď poštou alebo e-mailom s tým, že vlastnoručne podpísané a dátumom opatrené POZ naskenuje (príp. odfotografuje) a zašle ho e-mailom na adresu ČSSZ (adresa el. podateľne posta@cssz.cz) aj bez tzv. zaručeného elektronického podpisu. Je potrebné na formulár uviesť „ Núdzový stav v súvislosti s COVID-19“ . Tento postup bude platiť až do odvolania resp. do skončenia mimoriadnych opatrení prijatých v dôsledku koronavírusovej pandémie.
Celoplošné skríningové testovanie
Vážení občania,

v rámci vyhláseného celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR na ochorenie COVID-19 pod názvom „Zachráňme spoločne životy“ Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021 od 7:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazia doplňujúce informácie a harmonogram testovania.
24.02.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah