Archív oznamov 2021 - Obec Šarišské Dravce

Obec
Šarišské Dravce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2021

Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 1.5.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 1. mája v čase od 8:00 do 14:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 13.30.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.
Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré ešte môžu byť aktuálne, ale z dôvodu prehľadnosti už pre ne nie je miesto na úvodnej stránke
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 24.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 24. apríla v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 15.30.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Výjazdové očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer/BioNTech
Poliklinika Sabinov n.o. ponúka možnosť dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer/BioNTech. Očkovanie bude realizované v našej obci budúci týždeň (od 26.4.2021) počas jedného dňa. Nebude preto potrebné cestovať do Sabinova. Termín upresníme po dohode s poliklinikou na základe počtu záujemcov.

Záujem o očkovanie je potrebné nahlásiť na obecný úrad do piatka 23.4.2021 do 12.00 hod. Telefonické kontakty: 051/4597221, 0911 271 331, 0911 331 271.

Očkovať sa môžu seniori nad 60 rokov, prípadne aj mladší s onkologickým alebo s iným vážnym ochorením, na ktoré sa liečia.

V prípade, že spĺňate podmienky a máte o očkovanie záujem, objednajte sa čím skôr - včasným objednaním prispejete k hladkému prebehu očkovania v obci.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 17.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 17. apríla v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 15.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom, deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca
Zber opotrebovaných pneumatík
Združenie obcí pre separovaný zber Torysa oznamuje, že v dňoch od 12.4.2021 do 16.4.2021 (pondelok - piatok) organizuje zber pneumatík po obciach. V našej obci môžete staré pneumatiky odovzdať na nádvorí obecného kaštieľa v úradných hodinách. V prípade potreby ďalších informácií volajte na tel. č. 0911 271 331. Kliknutím na logo združenia sa zobrazí plagát.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 10.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 10. apríla v čase od 8:00 do 16:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obednajšia prestávka bude od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 15.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Oznam k sčítaniu obyvateľov
Vážení obyvatelia,
sčítanie obyvateľov úspešne napreduje, čoho dôkazom je 63% sčítaných obyvateľov na Slovensku.
V našej obci je ku dnešnému dňu (16.3.2021) sčítaných 952 obyvateľov, čo predstavuje 77,27%.
Online sčítanie končí 31.3.2021, teda sú to už iba 2 týždne, počas ktorých by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. V prípade, ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí by mohli mať problémy s elektronickým sčítaním.
Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 sa bude týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov). Bude prebiehať 6 týždňov.
Pri nesplnení tejto povinnosti sčítať sa budú využité zákonné možnosti sankcií. Obec môže udeliť sankciu obyvateľovi vo výške od 25,- € do 250,-€.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 3.4.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 3. apríla v čase od 7:00 do 12:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Posledný odber bude o 11.30.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 27.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 27. marca 2021 v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Súčasne informujeme, že ďalšie testovanie na ochorenie COVID-19 je plánované na 10.4.2021.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 20.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 20. marca 2021 v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17.30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Odpočet spotreby vody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že v mesiaci marec 2021 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny. Odpočet sa bude vykonávať v pracovných dňoch PO – PIA, v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod., zamestnancami VVS, ktorí sa na požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti. Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupnenia odberného miesta žiadame nahlásiť stav vodomera do 14.3.2021 e-mailom na adresu zakaznik@vodarne.eu alebo telefonicky na t. č. 051 757 2777.
Kliknutím na logo VVS sa zobrazí cenník VVS platný od 1.3.2021.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 13.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 13. marca 2021 od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17:30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.3.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 6. marca 2021 v čase od 8:00 do 18:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Obedňajšia prestávka bude v čase od 12:00 do 13:00. Posledný odber bude o 17:30.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 27.2.2021
Oznamujeme obyvateľom obce, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 27. februára 2021 v čase od 8:00 do 20:00 v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.
Prestávky v testovaní budú v čase od 12:00 do 13:00 (obedňajšia prestávka) a v čase od 17:00 do 17:30 (prestávka na dezinfekciu).
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Nádoby na separovaný zber skla
Vážení občania,
od štvrtka 18.2.2021 Vám budú do jednotlivých domácností v obci doručované zelené nádoby určené na separovaný zber skla.
Prevzatie nádoby potvrďte pracovníkovi obce na protokole svojim podpisom. Za nádobu, jej poškodenie či stratu zodpovedá preberajúci. Uvedené nádoby Vám budú odovzdané do nájmu a sú určené výlučne na zber skla z Vašich domácností. Iný odpad ako sklo do týchto nádob nevyhadzujte.
Najbližší termín na vývoz skla je podľa zberového kalendára 25.2.2021. K tomuto dátumu už bude sklo zberané z týchto nádob.
Nádoby umiestnite na svoje pozemky, aby bola zabezpečená plynulá zimná údržba chodníkov v obci.
Pri zbere skla v deň vývozu zabezpečte vyloženie nádoby pred svoje bráničky.
Za pochopenie ďakujeme.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 13.2.2021
Vláda SR rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní do 19.3.2021.
Naďalej je v platnosti zákaz vychádzania. Výnimky však platia od pondelka 8.2.2021, ktoré sa riadia aktualizovaným COVID automatom. Niektoré výnimky zo zákazu vychádzania je možné realizovať bez testu, iné iba s negatívnym testom, prípadne s potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace. Potreba testovania sa bude posudzovať podľa regionálnych kritérií na základe epidemiologickej situácie.
Negatívny test do zamestnania je v prípade nášho regiónu potrebný každých 14 dní od 15.2.2021.
Z tohto dôvodu Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 13. februára 2021 v čase od 8:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce. V rámci testovania budú prestávky a to v čase od 12:00 do 13:00 hod obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 17:30 prestávka na dezinfekciu.
Harmonogram testovania vzhľadom na obmedzený počet testov nebude, preto Vám odporúčame nenechávať testovanie na večerné hodiny.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Antigénové testovanie na COVID-19 - sobota 6.2.2021
V rámci vyhláseného nástupu detí do materských škôl a 1. stupňa základných škôl dňa 8.2.2021 Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v sobotu 6. februára 2021 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce. Prednostne budú testovaní rodičia detí tunajšej materskej školy, rodičia žiakov 1. stupňa základnej školy a zamestnanci ZŠ s MŠ Šarišské Dravce a to v čase od 8:00 – 12:00 hod.
V čase od 13.00 hod do 20.00 hod môžu využiť možnosť otestovať sa aj ostatní obyvatelia obce, ale upozorňujeme na skutočnosť, že obec má k dispozícii obmedzený počet testov, ktorý nebude možné navyšovať.
Harmonogram testovania vzhľadom na počet testov nebude, preto je možné, že na testovanie bude potrebné dlhšie počkať.
V rámci testovania budú prestávky a to v čase od 12:00 do 13:00 hod. obedňajšia prestávka a v čase od 17:00 do 17:30 prestávka na dezinfekciu.
Pred testovaním je potrebné preukázať sa občianskym preukazom.
Informácia pre poberateľov dôchodku z Českej republiky
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude dočasne, počas trvania mimoriadnej situácie v dôsledku šírenia koronavírusu Covid-19, akceptovať potvrdenie o žití aj bez úradného overenia podpisu oprávneného príjemcu dôchodku. Príjemca českého dôchodku žijúci v zahraničí, ktorému je tento dôchodok vyplácaný na bankový účet, preto teraz môže Potvrdenie o žití (POZ) vyplniť, podpísať a odoslať na ČSSZ mimoriadne aj bez úradného overenia jeho vlastnoručného podpisu a to buď poštou alebo e-mailom s tým, že vlastnoručne podpísané a dátumom opatrené POZ naskenuje (príp. odfotografuje) a zašle ho e-mailom na adresu ČSSZ (adresa el. podateľne posta@cssz.cz) aj bez tzv. zaručeného elektronického podpisu. Je potrebné na formulár uviesť „ Núdzový stav v súvislosti s COVID-19“ . Tento postup bude platiť až do odvolania resp. do skončenia mimoriadnych opatrení prijatých v dôsledku koronavírusovej pandémie.
Celoplošné skríningové testovanie
Vážení občania,

v rámci vyhláseného celoplošného skríningového testovania obyvateľov SR na ochorenie COVID-19 pod názvom „Zachráňme spoločne životy“ Vám oznamujeme, že obec plánuje realizovať testovanie antigénovými testami v sobotu 23. januára 2021 od 7:00 hod do 20:00 hod v priestoroch kultúrneho domu obce Šarišské Dravce.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazia doplňujúce informácie a harmonogram testovania.
18.05.2021
WEB dizajn: it-pocitace.pro
Posledná aktualizácia:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva finacií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah